Bronnen

 • Aelterman, N., & De Muynck, G. (2017). Motiverend coachen in de sport. Acco
 • Castelijns, J., Baas, D., & Vermeulen, M. (2013). Motivatie en evalueren. In J. Castelijns, & I. Andersen (2013). Beoordelen om te leren.’s-Hertogenbosch: KPC Groep.
 • Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(81), http://rer.sagepub.com/content/77/1/81
 • KGD Hogeschool. Toolbox Formatief evalueren Geraadpleegd op 7 maart 2021, via : https://formatiefevalueren.kdg.be/ovur-strategie/
 • Kirschner, P. A., & Van Merriënboer J. (2013). De zelfsturende leerling? Van twaalf tot achttien (september), 42 – 44.
 • Joosten ten Brinke, D. (2011). Eigentijds toetsen en beoordelen. Journal of VocationalEducation andTraining. FontysHogescholen.
 • Sluijsmans, D., Joosten ten Brinke, D., & Van der Vleuten, C. (2013). Toetsen met leerwaarde. Reviewstudie uitgevoerd in opdracht van en gesubsidieerd door NWO-PROO.
 • Sluijsmans, D. & Kneyber, R. (2016). Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Phronese.
 • Vanhoof, J., Van De Broek, M., Penninckx, M., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012). Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren. Principes die motiveren, inspireren én werken. Acco: Leuven
 • Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., & Soenens, B. (2004). De kwaliteit van motivatie telt: over het promoten van intrinsieke doelen op een autonomieondersteunende wijze. NederlandsTijdschriftPsychologie, 59, 117-128.
 • Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Acco.
 • Vansteenkiste, M. (2016). Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren. Caleidoscoop, 22(1). https://www.researchgate.net/publication/292609994_Hoe_we_kinderen_en_jongeren_kunnen_motiveren_toepassingen_van_de_zelfdeterminatietheorie
 • Wiliam, D. (2011). What is assessment for learning? Studies in Educational Evaluation, 37(2011), 3-14.