Onderzoek

Onderzoek en de onderwijsrealiteit toont aan dat het niet evident is om jongeren tot leren te brengen. Jongeren verliezen soms hun motivatie voor het leren of zijn enkel gemotiveerd om zich in te spannen wanneer ze er punten voor in de plaats krijgen. In het kader van levenslang leren en de toekomst van de jongeren zijn we op zoek gegaan naar praktische voorbeelden om een motiverende leeromgeving te creëren en leerlingen (terug) goesting te geven voor het leren.

Via PXL-Research en meer specifiek de cel onderwijsinnovatie hebben we de kans gekregen om 5 jaar onderzoek te doen naar motiverend lesgeven en evalueren. In ons onderzoek staat de zelfdeterminatietheorie centraal. Verschillende wetenschappelijke onderzoeksresultaten tonen aan dat deze theorie positieve effecten oplevert voor leerlingen én leerkrachten. Leerlingen die autonoom gemotiveerd zijn, vertonen een hoger welbevinden, een betere concentratie, scoren beter en werken beter mee in de klas. Al deze gedragingen van leerlingen zorgen op hun beurt ook voor een kwalitatief betere motivatie van leerkrachten.

Ons onderzoek is praktijkgericht en heeft als belangrijkste doel aan leraren concrete tools te geven om in te spelen op de autonome motivatie. We baseren ons hiervoor op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar gaan een stap verder en proberen de theorie zo tastbaar mogelijk te maken voor leraren. Heel concreet geven we per vitamine voor groei ideeën, tips en voorbeelden voor leraren secundair onderwijs. Als rode draad gebruiken we een zelf ontwikkeld conceptueel kader waarin lesgeven en evalueren geïntegreerd aan bod komen. Je zal in dit kader ongetwijfeld ook linken zien met het lerarenkompas van prof. dr. Maarten Van Steenkiste.

Kader toevoegen

Voor elk element uit het kader hebben we een fiche ontwikkeld met zeer concrete praktische voorbeelden. We laten de link met de theorie dus zeker niet los, maar focussen op de praktische vertaling ervan. Doorheen het onderzoek hebben we zowel op basis van literatuur, op basis van gesprekken met leraren en op basis van eigen praktijk- en onderzoekservaringen heel wat voorbeelden verzameld.

In onderstaand filmpje lichten we kort het doel en de aanpak van ons onderzoek toe.